Realisatie en doelstelling van deze HACCP - gids

In samenwerking met preferente partners uit de industrie zijn er enkele maanden geleden een aantal vergaderingen belegd. Het doel van de preferente partners is de exploitanten van bedrijven in de voedingssector, in alle stadia van de productie, distributie en diensten, vanaf de primaire productie tot en met de levering aan de eindverbruiker een betrouwbare HACCP - gids te geven. Zij die dagdagelijks proberen om veilige voedingsmiddelen te produceren en te verhandelen, door het moeilijke HACCP - bos nog de bomen te laten zien.


Werkwijze

Aan de hand van 15 GMPs (= Goede Manieren van Produceren) wordt een wetenschappelijk overzicht gegeven van alle recente ontwikkelingen, stappen en/of handelingen die nodig zijn voor het produceren en verhandelen van veilig voedsel.Voor EHBO vragen betreffende deze website contacteer gerust de websitedokter haccp@studioemma.be


U wenst een HACCP gids te ontvangen?
Contacteer één van de partners voor een gratis exemplaar (enkel voor Belgische bedrijven).

 

Stel een vraag ivm HACCP aan een specialist
Vijftien specialisten antwoorden kosteloos
en vrijblijvend op uw vragen.


over
naam
e-mail
telefoon
vraag        

DISCLAIMER: De uitgever en zijn preferente partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, omissies en/of schade, van welke aard of omvang ook, die uit het gebruik van deze gegevens zou kunnen voortvloeien; noch voor de gevolgen van enige handeling die op basis van de in deze publicatie verstrekte informatie is verricht. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van hun kennis. Zij beschrijven echter géén garantie van producteigenschappen en vestigen géén contractuele rechtsbetrekking. De gegevens in deze HACCP-gids mogen enkel gebruikt worden als interne documentatie van het door uw bedrijf opgestelde voedselveiligheidssysteem. Alle rechten voorbehouden.